Marjas Design

Gevirsmykke i stål

Smykker laget av kirurgisk stål, kobberlegeringer eller rustfritt stål.